Mgr. Marie Vechová - galerie THAMBOS

úvod     GALERIE     díla     výstavy     výtvarné kurzy pro veřejnost     kontakt


 

Marie Vechová

Výstava v poslanecké sněmovně

Vernisáž: 10.06.2024 v 15:00

 


Co se děje nebo událo v galerii Thambos


 

    V tvorbě Marie Vechové lze v celoživotní samostatné výtvarné tvorbě rozeznat několik období. Výtvarným školením prošla na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty v Plzni, a však další cestu si vytvářela zcela samostatně a osobitě. Zprvu se převážně věnovala malbě a kresbě, souběžně hledala další výtvarné postupy a techniky, které nalezla v práci s textilem a keramikou, neboť předávala své znalosti o výtvarných technikách a návrhářství na střední oděvní škole v Plzni.

    Tradiční pojetí textilní tvorby uplatnila ve voskovaných batikách a v textilních kolážích, v nichž se dopracovala do pozoruhodné polohy, která nevychází ze žádných vzorů, není opakováním nebo transformací již známého. Docílila metamorfózy tkaniny do svébytného výtvarného podobenství na motivy světa přírody, které nás obklopuje.

    V současné době autorka vyjadřuje tvorbu v technice voskované batiky, kde v monumentálních obrazech předvádí svoji představu o vědění, vidění, cítění, slyšení, množení atd.. V nichž v přeneseném slova smyslu zviditelňuje pocity z nabytých zkušeností ve svém životním ději a přetváří je v kompozice výpovědí o současném světě. Zvláště v triptychu Mutanti se zamýšlí nad současnými možnostmi vědy přetvořit geny člověka a stvořit nějaká neuchopitelná monstra. Ve své výtvarné práci vždy vycházela a vychází z nalézání a uchopování jevů kolem nás a jejich zákonitostí.

    Autorka se zúčastnila mnoha workshopů se zaměřením na malbu, grafiku, keramiku, a to nejen u nás, ale také v zahraničí. Připravila řadu oděvních přehlídek prací svých žáků, se studenty se účastnila mnoha soutěží a výstav. Studenti získali celostátní i evropské ceny.

    Mnoho jejích žáků jsou významnými osobnostmi ve výtvarném světě jako např. vynikající módní návrhář Jakub Polanka tvořící v Paříži.

(úryvky z textu k vernisážím výstav od PhDr. Jany Potužákové)

Veřejná angažovanost

Byla členkou kulturní komise města Plzně
Byla členkou školské komise města Plzně
Pracovala v zastupitelstvu městského obvodu Plzeň 7 Radčice (4 roky)
Pořádala kulturní akce v obvodu Plzeň 7 Radčice (10 let)
Členka kulturní komise obvodu Plzeň 7 Radčice
Členka komise pro mezinárodní styky města Plzně
Je dobrovolným pracovníkem v Seleziánském středisku mládeže v Plzni - keramické kurzy
V roce 2013 oceněna cenou Anděl 2013

Pedagogická činnost

Podílela se na tvorbě osnov pro základní a výtvarné školy.
Po dobu 10 let přednášková činnost v okrese Klatovy a západočeském kraji. Předávala znalosti ostaním pedagogům o nových postupech.
Tvorba výtvarných kreací s úpravou textilu v podobě módních přehlídek po dobu 20 let.
Je lektorkou několika učebnic např.: Odborné kreslení (Libuše Tvrzníková)
Z pedagogických zkušeností vzniklo velké množství článků zveřejněných v časopisu „Estetická výchova“.
Uvedena v publikaci "WHO IS ...? (v České republice) životopisná encyklopedie předních žen a mužů České Republiky".
Vlastní vyznamenání ministerstva školství a kultury za přínos nových pedagogických postupů ve výtvarné výchově na ZŠ a ZUŠ a vydala učebnici výtvarných technik, za kterou byla oceněna v celostátní soutěži pedagogických čtení.
Vyústěním pedagogické činnosti na ISŠŽ v oděvním výtvarnictví bylo vydání knihy – „Textilní výtvarné techniky“ ve spoluráci s PhDr. Janou Skarlantovou

 


© Design by Michael Popule